تماس با اترس شاپ

برای تماس با مجموعه اترس شاپ و همچنین دریافت اطلاعات درباره قیمت ها با تماس با شما پشتیبانی در بالا و همچنین شماره ای که در پایین درج شده است.

شماره تماس : ۰۹۳۶۵۷۰۷۸۹۷

همچنین برای مراجعه حضوری هم  میتوانید به آدرس زیر مراجعه فرماید.

آدرس : خیابان جمهوری پاساژ ایرانیان